JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

 Stiftet 1968


Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

A: Personer, fortrinsvis med baggrund inden for handel, håndværk eller industri, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.

B: Unge under uddannelse til en livsstilling, fortrinsvis inden for handel, håndværk eller industri (ikke udlandsrejser og -ophold).

C: Rejselegater fortrinsvis til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.

E: Organisationer, foreninger som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ansøgninger kan indsendes for gruppe A og E fra d. 1. januar 2021 og til og med d. 1. marts 2021, og for gruppe B og C fra d. 1. januar 2021 og til og med d. 12. april 2021.

Ansøgninger skal indsendes på legatets ansøgningsskemaer, vedlagt et budgetskema, til: Jørgen Esmers Mindelegat, c/o Søren Friis, Hilmar Baunsgaards Boulevard 16 2300 København S