JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

 Stiftet 1968


Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

A: Personer, fortrinsvis med baggrund inden for handel, håndværk eller industri, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.

B: Unge under uddannelse til en livsstilling, fortrinsvis inden for handel, håndværk eller industri (ikke udlandsrejser og -ophold).

C: Rejselegater fortrinsvis til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.

E: Organisationer, foreninger som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ansøgninger modtages hvert år i tiden fra d. 1. januar.

Ansøgningsfrist for gruppe A og E er d. 2. marts 2020, og for gruppe B og C d. 8. april 2020.

Alle ansøgere skal indsende et ansøgningsskema, vedlagt et budgetskema, til: Jørgen Esmers Mindelegat, Christian IX's Gade 6, 2. th., 1111 København K