JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

 Stiftet 1968

 

Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

A: Personer, fortrinsvis med baggrund inden for handel, håndværk eller industri, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.

B: Unge under uddannelse til en livsstilling, fortrinsvis inden for handel, håndværk eller industri (ikke udlandsrejser og -ophold).

C: Rejselegater fortrinsvis til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.

E: Organisationer, institutioner og foreninger, som har et alment velgørende arbejdsområde eller med relation til dansk håndværk, industri og handel, historisk og kulturelt, kan ligeledes komme i betragtning ved uddeling af legatets midler.

 

Bemærk venligst:

Ansøgere skal udfylde og indsende et ansøgningsskema med posten

Ansøgningen kan ikke afleveres personligt, og vil ikke blive behandlet, såfremt den sendes per e-mail

Ansøgninger for gruppe
A og E kan indsendes fra d. 8. januar 2024 og til og med d. 19. februar 2024,
og for gruppe B og C fra d. 8. januar 2024 og til og med d. 8. april 2024.

Ansøgninger skal indsendes på legatets ansøgningsskemaer, vedlagt et budgetskema, til Jørgen Esmers Mindelegat, Postboks 18, 1001 København K