JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

 Stiftet 1968


Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

A: Personer, fortrinsvis med baggrund inden for handel, håndværk eller industri, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.

B: Unge under uddannelse til en livsstilling, fortrinsvis inden for handel, håndværk eller industri (ikke udlandsrejser og -ophold).

C: Rejselegater fortrinsvis til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.

E: Organisationer, foreninger og lignende som har et alment velgørende arbejdsområde.

Ansøgninger  for gruppe A og E kan indsendes fra d. 7. januar 2022 og til og med d. 28. februar 2022, og for gruppe B og C fra d. 7. januar 2022 og til og med d. 11. april 2022.

Ansøgninger skal indsendes på legatets ansøgningsskemaer, vedlagt et budgetskema, til Jørgen Esmers Mindelegat, c/o Søren Friis, Hilmar Baunsgaards Boulevard 16, 2300 København S