Kontakt

Legatets administration:

Jørgen Esmers Mindelegat
Christian IX’s Gade 6, 2. th.
1111 København K

Esmer familiens gravsted Esmer familiens gravsted