Baggrund

Hvordan, hvorfor og hvad er den egentlig baggrund bag Jørgen Esmer Mindelegatet.

English Silver House

Efter at de to tidligere indehavere af ”English Silver House” på Østergade i København – grosserer Einar Esmer og hans hustru Else Esmer – begge var døde, blev legatet oprettet i 1968 på basis af en testamentarisk bestemmelse, hvor de i fællesskab havde bestemt, at deres efterladte midler alle skulle indgå i et legat til minde om deres afdøde søn.

Det er disse midler, som nu gør det muligt hvert år at udbetale op til en million kroner i legatportioner til de ovenfor angivne formål.