JØRGEN ESMERS MINDELEGAT

 Stiftet 1968

 

Jørgen Esmers Mindelegat, der er stiftet i 1968 uddeler legater til:

A: Personer, fortrinsvis med baggrund inden for handel, håndværk eller industri, som på grund af alder eller sygdom er kommet i trang.

B: Unge under uddannelse til en livsstilling, fortrinsvis inden for handel, håndværk eller industri (ikke udlandsrejser og -ophold).

C: Rejselegater fortrinsvis til videreuddannelse inden for handel, håndværk og industri.

E: Organisationer, institutioner og foreninger, som har et alment velgørende arbejdsområde eller med relation til dansk håndværk, industri og handel, historisk og kulturelt, kan ligeledes komme i betragtning ved uddeling af legatets midler.

Bemærk venligst,

at ansøgningsfristen for alle grupper for 2023 er udløbet

at ansøgninger først modtages igen fra d. 1.  januar 2024, og at ansøgninger, der indkommer inden da, ikke kan regne med at komme i betragtning

ansøgere skal udfylde og indsende et ansøgningsskema, som skal indsendes med posten (bemærk ny postadresse)

ansøgningen kan ikke afleveres personligt, og vil ikke blive behandlet, såfremt den sendes per e-mail

Ansøgninger skal indsendes på legatets ansøgningsskemaer, vedlagt et budgetskema, til Jørgen Esmers Mindelegat, Postboks 18, 1001 København K